Czy warto inwestować w obligacje?

Czy warto inwestować w obligacje?

Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od efektu, który chcemy osiągnąć. Obligacje są powszechnie uważane za bezpieczny sposób ulokowania pieniędzy, co jest ich niewątpliwą zaleta. W Polsce obligacje są najczęściej emitowane przez Skarb Państwa, który nie gwarantuje żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Sam w sobie jest jednak gwarantem bezpieczeństwa – w końcu mimo zadłużenia nasz kraj jest bardzo daleki od bankructwa. Obligacje mogą być też emitowane na poziomie miasta, co również oznacza duże bezpieczeństwo inwestycji.

Inną sprawą jest wysokość oprocentowania obligacji. Zwykle nie są to wysokie wartości, co oznacza, że obligacje nie są dobrym pomysłem, jeśli oczekujemy wysokich zysków. Należy na nie spoglądać raczej, jako na szansę bezpiecznego ulokowania nadwyżki środków finansowych, które pozwolą na niewielki, dodatkowy przychód.

Jeśli więc zastanawiasz się czy wybrać obligacje, czy jeden z produktów bankowych oferujący znacznie wyższe oprocentowanie, musisz pamiętać o celach, które chcesz osiągnąć i priorytetach tego typu inwestycji. Jeżeli zależy Ci na dużym zysku w stosunkowo krótkim czasie, nawet kosztem wysokiego ryzyka – wybierz wysokooprocentowany produkt bankowy. Jeśli natomiast wystarczy Ci niewielki przychód, a czas nie ma dla Ciebie wielkiego znaczenia –obligacje będą dobrym pomysłem.