Obligacje

Czy warto inwestować w obligacje?

Czy warto inwestować w obligacje?

Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od efektu, który chcemy osiągnąć. Obligacje są powszechnie uważane za bezpieczny sposób ulokowania pieniędzy, co jest ich niewątpliwą zaleta. W Polsce obligacje są najczęściej emitowane przez Skarb Państwa, który nie gwarantuje żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Sam w sobie jest jednak gwarantem bezpieczeństwa – w końcu mimo zadłużenia nasz kraj jest bardzo daleki od bankructwa. Obligacje mogą być też emitowane na poziomie...

wiecej